O firmie

Firma Amper-Net rozpoczęła działalność w 2007 roku. Podstawowym zakresem usług jest wykonywanie wszelkiego rodzaju prac związanych z systemami pomiarowo- rozliczeniowymi energii elektrycznej, systemów zdalnego oraz lokalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych włączając w to układy dla zasad TPA (Third- party Access , dostęp osób trzecich).

Świadczymy również usługi elektroenergetyczne z zakresu kompensacji mocy biernej, pomiarów elektrycznych, pomiarów termowizyjnych, pomiarów jakości zasilania, przeglądów, konserwacji, modernizacji oraz napraw, rozdzielni elektrycznych nN, SN, stacji transformatorowych itp.