Oferta

Kompensacja mocy biernej

 • wstępna analiza kosztów oraz oszacowanie czasu zwrotu inwestycji
 • wykonanie analizy sieci w celu dobrania baterii
 • montaż oraz dostawa baterii
 • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzenia
 • pomiary istniejących baterii w celu sprawdzenia prawidłowości działania lub ich modernizacji

W ramach przeglądu baterii wykonujemy:

 • oględziny baterii
 • analizę sieci w celu sprawdzenia skuteczności działania zainstalowanych baterii
 • sprawdzenie działania sterownika baterii
 • pomiary pojemności stopni kondensatorów
 • sprawdzenie stanu technicznego oraz pracy styczników
 • ocena działania wentylacji

Przeglady i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielnic nN/SN:

 •  Przeglądy okresowe stacji transformatorowych 15/0,4kV
 • pomiary transformatorów energetycznych
 • przeglądy rozdzielni nN/SN wraz z aparatami, testy funkcjonalne, pomiary
 • wykonywanie czynności łączeniowych
 • aktualizacja instrukcji współpracy ruchowej oraz prowadzenie rozmów z Zakładem Energetycznym w imieniu Klienta
 • stała (abonamentowa), lub okresowa konserwacja na podstawie podpisanej umowy
 • lokalizacja uszkodzeń kabli nN/SN, oraz ich naprawa
 • próby napięciowe kabli, rozdzielnic nN/SN
 • usługi w trybie pogotowia energetycznego

 

Pomiary elektryczne i termowizyjne

 Oferta pomiarów instalacji elektrycznych zawiera:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarcia (SSW)
 • sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego
 • pomiary instalacji odgromowej i rezystancji uziemienia
 • pomiary ciągłości połaczeń wyrównawczych
 • pomiary nateżenia oswietlenia
 • pomiary działania oswietlenia awaryjnego
 • próby napięciowe kabli nN/SN
 • pomiary charakteru obciążenia oraz jakości zasilania
 • pomiary nateżenia dźwięku urządzeń energetycznych

 

Pomiary urządzeń oraz elektronarzędzi (PAT) zgodnie z normami m.in:

 • PN-88/E-08400/10
 • PN-EN 60745-1
 • PN-EN 61029
 • PN-EN 60335-1
 • PN-EN 60950
 • PN-EN 61557-6
 • VDE 0404-1
 • VDE 0404-2
 • VDE 0701-0702

Pomiary termowizyjne

 • Pomiary kamerą termowizyjną rozdzielnic nN/SN
 • pomiary urządzeń elektrycznych (silniki, transformatory itp.)